Menu
Gặp rắc rối với giúp việc thích " tám"
16

Apr
2018

Gặp rắc rối với giúp việc thích ” tám”

Chị Phương chia sẻ: Chị mang tiếng sống tại chung cư 24/24 h mà gần như không hiểu được nhiều chuyện của hàng xóm của tòa chung cư nhiều bằng bà giúp việc. Chị Phương là người kinh doanh tự do, bán hàng qua mạng nên công việc làm ngay tại nhà nhưng khá bận […]

READ MORE