Chăm sóc bé tự kỷ như nào

Chăm sóc bé tự kỷ như nào

Chị hà tại Hà Nội chia sẻ: Chị có một cậu con trai thường gọi là cu Tin, bé được 35 tháng thì mới bắt đầu sang ăn cơm, hai vợ chồng người đóng vai hiên, người đóng vai ác chỉ để tập cho con ăn cơm. Từ 25 tháng cu